2002

De bekende nederlander

Regie: Peter Arts

Marco Mink belandde in de gevangenis na een bankoverval die, door een onbesuisde emotionele actie van bankmedewerker Arend van der Made, volledig uit de hand liep.
In de gevangenis schreef hij zijn memoires. Deze werden uitgegeven en omringd door veel publiciteit. Zo groeide hij uit tot een TV-personality die zijn eigen moralistische programma’s met een hoog ‘normen en waarden’ gehalte ging presenteren.
Aan de basis van zijn succes stond Astrid Barend, die hem destijds een spraakmakend interview afnam voor Radio West. Thans is Astrid een programmamaakster op weg naar de top in omroepland en doet zij een beroep op Marco Mink’s medewerking. Zij presenteert een TV-programma rond ‘emotionele ontmoetingen’.

Dit toneelstuk laat de perikelen zien tijdens filmopnames van de ontmoeting tussen Marco Mink en zijn toenmalige opponent Arend van der Made. Het legt het privé-leven en het karakter bloot van de glamourboy Marco Mink.

Het hekelt de schijnwereld die in omroepland wordt gecreëerd en het spot met het soort mensen dat deze machinerie produceert.

Marco en zijn omroepwereld zijn volstrekt geïnfecteerd met het carrière- en kijcijfervirus. Arend van der Made is de eenvoudige mens die ver staat van deze kunstmatige bedrijvigheid. Hij is bescheiden gelukkig met en trouw aan zijn Ietje, voor wie hij letterlijk in de bres sprong toen zij door de bankrover Marco Mink werd gegijzeld. Dit had desastreuze gevolgen voor haar schoonheid.
Al met al voldoende stof voor een geëngageerd stuk, met menselijke en ontroerende en zeer hilarische scènes. Een bijtende komedie over schijn en werkelijkheid.