2003

Kroongetuigen

Regie: Peter Arts

Kardinaal M

Secretaris M

Kardinaal A

Secretaris A

Kardinaal C

Agaat (souffleert) MACHT

Kardinaal Er is iemand bij u ?

Secretaris Mijn ejaculatieadviseuse

Kardinaal Wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

Uit dit deel van een telefoongesprek tussen de twee karikaturale hoofdpersonen, in deze dynamische parodie op het koningsdrama, is duidelijk op te maken waar het in dit stuk om draait. Macht en lust, machtswellust en eigenbelang zijn de kerngedachten.

De koning is dood, de koningin stervende: “Leve de koning” of “Leve de Republiek”?

De ‘progressieve’ secretaris, krijgt van de doodzieke koningin de opdracht, conform de laatste wilsbeschikking van wijlen de koning, een plan te ontwikkelen voor een democratie.

In werkelijkheid werkt hij heimelijk aan een militaire dictatuur, naar zijn grote voorbeeld Julius Caesar. In zijn plannen wordt hij gedwarsboomd door de ‘conservatieve’ kardinaal, die tot elke prijs wil vasthouden aan de voortzetting van de monarchie.

Als het doel het middel maar heiligt wordt geen (mis)daad geschuwd in deze strijd om de macht.

Moord, bedrog, cyber-erotiek, zelfs een bastaard dochter van de koning passeert de revue.

Deze ingrediënten gesteund door vaart, humor en kleurrijke personages, zijn de basis voor een eigentijdse satirische komedie over geestelijkheid en koningshuis, macht en ambitie, liefde en dood.