2004

De dood van een handelsreiziger

Arthur Mills

Regie: Peter Arts

Vlak na de tweede wereldoorlog beschrijft de Amerikaan Arthur Miller met dit toneelstuk het tragische levensconflict van Willy Loman. De tragiek van een doodgewone man, één uit de massa, die zijn hele schamele leven lang worstelt om zich te handhaven in de menselijke jungle en die tenslotte, moe gevochten, de strijd opgeeft.

De figuur van deze Willy, een lid van de moderne nomadenstam der handelsreiziger, is zo levenswarm getekend, dat wij in hem onszelf terugvinden.

Willy klampt zich vast aan de illusie, dat zijn zoons datgene zullen bereiken wat hij zich voor zijn eigen leven gedroomd heeft en nooit bereikt: succes, carrière en sociale welstand.

Zijn onverwacht ontslag bij de zaak die hij zijn leven lang als handelsreiziger heeft gediend, brengt Willy tot een onherroepelijke daad.

Wij zijn getuige van de laatste twee dagen uit het leven van deze handelsreiziger.

Door de plotselinge overgangen van werkelijkheid in verbeelding wordt van de toeschouwer een vrij levendige fantasie verlangd. Hier en nu, toen en ginds lopen op fatale wijze door elkaar in zijn hoofd.